This european hornbeams group planting  occured as a side-product of a much bigger project of mixed hornbeam &beech forest. In 90´s my father collected tiny seedlings of both species and put them in ground where they were regularly hedge pruned once or twice a year. In spring 2009 (photo below) all the trees were lifted from the ground and a big forest was planted which took us a whole day, then the leftovers (not very promising specimens) from this operation were put back to the field. Some 5 years later we discovered that those outsiders had become quite interesting, so we decided to use them for a smaller group planting. At that time, we chose 7 trees from 9, two of them were just useless, but one smallest tree didn´t make it right that first summer after planting which gave us an outrageous pair number of 6 trees… But I think it works good in this case. All the group was just initially pruned back and since then cultivated by clip & grow technique, not a single piece of wire has been used to the date, but some editing should be (finally) made with wiring… With a new pot from spring 2019 the composition starts to look decent.


Tato habrová skupinka vznikla jako takový „vedlejší produkt“ našeho velkého habrovo-bukového lesa. Někdy v 90. letech taťka nasbíral mladé semenáčky habrů a buků, které byly posléze dlouho pěstovány na záhonu s jedním až dvěma koly střihu ročně. Na jaře 2009 konečně nastal čas tyto chystané stromky sesadit, všechny jsme je tedy vyzvedli z volné půdy a ještě téhož dne sesadili velký lesík. Zbylé, většinou toho času neperspektivní stromky, jsme zasadili zpět na záhon. Po dalšch 5 letech jsme zjistili, že i z těchto outsiderů mezitím dorostly zajímavé kusy ,a tedy z celkových 9 zbývajících jsme vybrali 7, z nichž jsme sesadili tuto menší skupinku. Nejmenší habřík ještě to léto nevydržel nástup parného období, zbylo tedy troufalých 6 stromů… Ovšem nepřipadá mi, že by to nějak moc vadilo. Po sesazení byla skupinka pouze vzájemně doladěna prostřihem a od té doby se v podstatě jen prostříhávalo, zastříhávalo, prozatím nebyly stromy ani jednou drátovány (i když menší korekce by určitě prospěly, snad brzy). Na jaře 2019 jsme pro stromy našli první odpovídající mísu a celá kompozice nám začíná dělat radost!

Carpinus betulus - group planting

Rozměry cca 80 x 110 cm, původ semenáče dopěstované na záhoně, stáří cca 30 let, sesazeno 2014, miska - Yixing.
Dimensions aprox. 80 x 110 cm, origin - field grown from seedlings, age aprox. 30 years, planted together in 2014, Yixing pot.

 

Carpinus betulus group
Štítky:            

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *