Zpět

Acer campestre 02 (Javor babyka)

Rozměry 60 x 55 cm, původ yamadori, stáří cca 25 - 30 let, pěstováno od 2014, miska - Yixing.
Dimensions 60 x 55 cm, origin yamadori, age aprox. 25 - 30 years, in training since 2014, Yixing pot.

Acer campestre 02