During our Taiwan trip, we had a chance to visit few bonsaists and their gardens. Of course, it was possible thanks to our great guide Min Hsuan Lo, so ones more, thanks a lot for this opportunity!

It was inspiring to discuss about the different styles, tree species, possibilities, about the taiwanese approach to bonsai art. As we mentioned before, we like the taiwanese way of styling and also the way, how they prepare trees from start to top class bonsai tree, which you can see in our previous posts from Hwa Fong exhibition. Almost all trees at exhibitions are garden yamadories and it takes a decaced to achieve that level of quality.

In this gallery you can see great material with huge potential for future. I am sure, that some of these trees will become an exhibition trees soon.


Během naší návštěvy Taiwanu jsme měli jedinečnou možnost navštívit bonsajové zahrady místních pěstitelů. To bylo samozřejmě možné díky našemu průvodci, kterým byl Min Hsuan Lo.
Bylo velmi inspirující debatovat o stylech tvarování, druzích stromů, o taiwanském přístupu k tvarování. Jak jsem již zmiňoval v předchozích příspěvcích, taiwanský styl tvarování je nám blízký a je nutné vyzdvihnout jakým způsobem taiwanští pěstitelé připravují materiál pro bonsaje, většinou se totiž jedná o zahradní yamadori, na kterých pracují po desetiletí. Většina špičkových stromů, které je možné vidět v předchozích příspěvcích o Hwa Fong výstavě, je připravena právě tímto způsobem a začínají prostě od píky, zabere tedy velmi dlouhou dobu vybudovat strom špičkové kvality. 
V této galerii je možné vidět velmi kvalitní materiál a jsem si jist, že v budoucnu se tyto stromy stanou také výstavními kousky.
Taiwan bonsai gardens
Štítky:                    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *