In the first months of this year we have worked on many deciduous trees, among them on these two field maples. For both of them it was the second styling. The huge one was collected in 2014 with a lot of effort :-). With its height aprox. 140 cm it is one of the most powerful deciduous specimens in our garden.

V zimních měsících jsme stihli zapracovat na mnoha listnáčích a mezi nimi i na těchto dvou javorech babykách. Pro oba stromy to bylo jejich druhé tvarování. První mohutná babyka byla vyzvednuta v roce 2014, a to s velkým vypětím sil :-). Se svou výškou přibližně 140 cm se jedná o jeden z nejmohutnějších listnáčů na naší zahradě.

 

The second field maple is much smaller one („only“ around 80 cm): its second wiring and styling has been completely made by our apprentices Tony and Jacob, good job guys!

Druhá babyka je o poznání menší, měří „pouze“ okolo 80 cm. Její druhé drátování a tvarování bylo plně v režii našich bonsajových „studentů“ Tondy a Kuby, dobrá práce!

Acer campestre 01 (Javor babyka)

Výška cca 80 cm, původ yamadori, stáří cca 30 let, pěstováno od 2013, miska - Yixing.
Height aprox. 80 cm, origin yamadori, age aprox. 30 years, in training since 2013, Yixing pot.

Zpět

 

 

Working on field maples
Štítky:                    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *